Liman ve Katering Atıkları Sterilizasyonu

Havalimanları, deniz limanları , kara gümrük girişlerindeki , yabancı ülkelerden yolcu ve araç beraberinde getirilen atıklar potansiyel enfekte atık kategorisinde değerlendirilmektedir. 

Enfeksiyon riski taşıyan bu tür atıkların güvenli evsel atıklar haline dönüştürülmelerinde sterilizasyon metodu uygulanmaktadır.

Optimet cihazı, bu yolla gelen liman ve katering atıklarının steril edilmeleri alanında kullanılmaya son derece uygundur.