Özel Üretim Projeleri

Optimet bir mühendislik firması olduğu için, gıda, baharat, tıbbi malzeme, farmakolojik malzeme vb. muhtelif malzeme ve ürünün steril edilmelerinde kullanılacak cihaz ve sistemlerin özel olarak projelendirilimesi ve tasarlanarak üretilmesi konusunda gelecek talepleri ciddiyetle değerlendirecek ve bu alanda gerekli işbirliklerine gidecektir.